Filotsoon - podcast

KESKKONNAFILOSOOFIA

Saates on Ulrike Plath ja Margus Vihalem

Kas ilus ja puhas looduskeskkond ning inimkond on kaks täielikult teineteist välistavat tegurit? Kas inimestel on kohustus vastutada keskkonnamuutuste eest? Kuidas inimlikku egoismi ja vajadust leida süüdlasi rakendada keskkonna hüvangu nimel? Millal ja kuidas sai alguse loomakaitseliikumine? Kui palju defineerime end läbi selle, mida sööme? Kas ja kui palju tasub mõtiskleda eetika üle, kui peame koduloomi või rajame oma koduaiakest?

Nende ja paljude teiste keskkonnafilosoofiliste küsimuste üle vestlevad Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituudi Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professor Ulrike Plath ja Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi filosoofia dotsent, filosoofia eriala kuraator ja Kultuuriteooria akadeemilise suuna juht Margus Vihalem

Saadet juhib Hanna Gerta Alamets
Salvestatud: mai, 2020


 

Ulrike Plath

Ulrike Plath omandas oma magistrikraadi ajaloo ja fennougristika erialal Hamburgi Ülikoolis ning 2006. aastal kaitses ta Mainzi Ülikoolis doktoriväitekirja teemal “Esten und Deutsche. Fremdheitskonstruktionen, Lebenswelten, Kolonialphantasien 1750-1850 (Eestlased ja sakslased. Teisekonstruktioonid, eluilmad, koloniaalfantaasiad 1750-1850)”.

Tänasel päeval töötab ta Tallinna Ülikoolis Baltisaksa uuringute ja keskkonnaajaloo professorina ja juhtivteadurina, samuti Ungeri ja Tuglase Kirjanduskeskuse vanemteadurina. Tema peamised uurimisvaldkonnad on keskkonnaajalugu (sh toidu-, looma- ja kliima), Baltimaade kirjandus- ja kultuurilugu, baltisaksa uuringud. Tema akadeemilise CV-ga on võimalik tutvuda siin.


Margus Vihalem

Margus Vihalem on õppinud Eesti Humanitaarinstituudis filosoofiat (BA) ning oma magistri- ja doktorikraadi omandas ta Pariisi VIII Ülikoolis, kus ta kaitses 2009. aastal oma doktoriväitekirja teemal “Le concept de sujet et ses métamorphoses à travers quelques philosophies critiques contemporaines“, mis tegeles subjektsuse teooriatega poststrukturalistlikus filosoofias.

Tänasel päeval töötab ta Tallinna Ülikoolis filosoofia dotsendina ning tema peamiseks uurimisvaldkonnaks on esteetika, kuid ta on pidanud loenguid erinevatest filosoofia valdkondadest nagu esteetika, epistemoloogia, metafüüsika, kultuurifilosoofia. Tema akadeemilise CV-ga on võimalik tutvuda siin.

 


Mõisted

keskkonnafilosoofia – selle keskmes on looduskeskkond ja inimese roll selles ning siia alla kuuluvad ka keskkonnaeetika, keskkonnaesteetika, ökofeminism ja keskkonnateoloogia

tajuprotsess – filosoofias ümbritseva maailma teadvustamine oma meelte kaudu

dihhotoomiline mõtlemine – maailma mõtestamine kahe vastandi kaudu, näiteks  “must vs valge” 

esteetika – selle keskmes on kunst, selle suhted tegelikkusega ning ilu olemus ja selle avaldumine kunstis ja kõiges muus meid ümbritsevas 

loomakaitse – loomade heaolu eest seisev liikumine, mis on suunatud loomade halva kohtlemise vastu tegutsemisele

antropotseen –  mitteametlik termin ajajärgule, mil inimliik sai biosfääri kõige mõjutavamaks teguriks, täpne dateering veel selgitamisel (pakutakse nii meie ajaarvamise algussaega, 17. sajandit ja 20. sajandit)

agentsus – inimese kui sotsiaalse toimija võime teha iseseisvaid otsuseid ja nende kaudu mõjutada oma elukeskkonda


Kasulik kirjandus

Raamatud ja artiklid:

Filmid ja sarjad:

  • Andersen, K., Kuhn, K. (režissöörid) 2014. Cowspiracy: The Sustainability Secret [dokumentaalfilm]. Ameerika Ühendriigid: Appian Way, A.U.M. Films, First Spark Media.

  • Butfield, C., Fothergill, A., Scholey, K. (produtsendid) 2019. Our Planet [dokumentaalsari]. Suurbritannia: Silverback Films, World Wide Fund For Nature.

  • Cowperthwaite, G. (režisöör ja produtsent) Oteyza, M. V. (produtsent). Blackfish [dokumentaalfilm]. Ameerika Ühendriigid: CNN Films, Manny O. Productions.

  • Davies, Serena (režissöör) 2019. Climate Change: The Facts [dokumentaalfilm]. Suurbritannia: BBC Studios IWC Media.

  • Delforce, Chris (režissöör ja produtsent) 2018. Dominion [dokumentaalfilm]. Austraalia: Voiceless.

  • Dion, C., Laurent, M. (režissöörid) Levy, B. (produtsent) 2015. Demain [dokumentaalfilm]. Prantsusmaa: Move Movie, Mars Films, Mely Productions, France 2 Cinéma.

  • Galkin, Matthew (režissöör) 2007. I Am an Animal: The Story of Ingrid Newkirk and PETA [dokumentaalfilm]. Ameerika Ühendriigid: HBO.

  • Grossman, Nathat (režissöör) 2020. Greta [dokumentaalfilm]. Rootsi.

  • Monson, Shaun (režissöör) 2005. Earthlings [dokumentaalfilm]. Ameerika Ühendriigid: Nation Earth.

  • Orlowsky, J. (režissöör) DuPre’ Pesemen, P., Aronson, J. (produtsendid) 2012. Chasing Ice [dokumantaalfilm]. Ameerika Ühendriigid: Submarine Deluxe.

Veebileheküljed: